Ren båtbotten utan giftig färg!

Gläd din båt med en skrovduk

Med Clean Marine Skrovskyddsduk slipper du giftiga bottenfärger, som skadar vår marina miljö.
”Skrovduken är ett smart alternativ, bra för miljön” anser Naturskyddsföreningen. Ja, vi håller med!
God Jul och ett Gott 2020 utan gift, önskar vi er!

Nu slipper du måla
skrapa, svära och skråla.
Båten ändå snabb och len​
duken gör ju bottnen ren.

Med Clean Marine Skrovskyddsduk slipper du giftiga bottenfärger, som skadar vår marina miljö. ”Skrovduken är ett smart alternativ, bra för miljön” anser Naturskyddsföreningen. Ja, vi håller med!
God Jul och ett Gott 2020 utan gift, önskar vi er!

SE VÅR FILM HÄR!